Giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 20 đã sinh ra nhiều thương gia Việt giàu có, trong đó không ít người hiến tặng cả cuộc đời và sản nghiệp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Có thể nói, lớp doanh nhân yêu nước từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 đã thể hiện ý nghĩa đích thực của đạo làm giàu với tâm, tài, trí, dũng của văn hóa doanh nhân Việt Nam.

Chính cái đạo làm giàu đã tạo nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các thế hệ doanh nhân nửa đầu thế kỷ XX, tạo nên một thế hệ doanh nhân lấy mục tiêu làm giàu gắn với công cuộc cứu nước để đến khi gặp được ngọn lửa cách mạng tháng Tám thì bùng cháy khát vọng cống hiến. Những tấm gương doanh nhân từ Lương Văn Can đến Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà trở thành những gương văn hóa doanh nhân được tôn vinh trong các thế hệ doanh nhân sau này./.