Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 cho thấy, trong số 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất, Thừa Thiên Huế dẫn đầu với 46,0415 điểm. PAPI là công cụ theo dõi hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước dựa trên ý kiến phản hồi của người dân, được thực hiện từ bên ngoài khu vực Nhà nước và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Báo cáo PAPI 2023 đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ năm 2009 đến 2023. Báo cáo thể hiện cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của hơn 19.500 người dân trên khắp Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền, thông qua khảo sát PAPI được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11/2023.