Hà Nội (TTXVN 25/7/2023) Tháng 7/2023 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ - kỷ niệm 10 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (7/2013 - 7/2023). Sau 28 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và tròn 10 năm kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Hai nước đã trở thành đối tác toàn diện từ chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến quốc phòng-an ninh... với động lực hợp tác ngày càng mạnh mẽ.