Hà Nội (TTXVN 22/1/2024) Trong những năm qua, với đặc thù cơ cấu hàng hóa bổ sung cho nhau là chủ yếu, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đức liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước năm 2023 đạt trên 11 tỷ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,4 tỷ USD, Việt Nam nhập khẩu gần 3,7 tỷ USD.