Hà Nội (TTXVN 19/1/2024) Thời gian qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hungary đạt tốc độ tăng trưởng tốt. Trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Hungary năm 2023 đạt hơn 848 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 418,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 429,7 triệu USD.