Hà Nội (TTXVN 9/5/2024) Năm 2023, Quảng Ninh có Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) cao nhất với tổng điểm của cả 4 chỉ số thành phần là 26 điểm. Các vị trí tiếp theo là Đà Nẵng, Đồng Nai, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh. PGI tập hợp cảm nhận của doanh nghiệp và truyền tải “tiếng nói” của cả cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng quản trị môi trường tới chính quyền các cấp.