Hà Nội (TTXVN 19/9/2023) Quảng Ninh có sự phát triển nhanh về hệ thống đô thị, đi kèm với đó là chất lượng của các đô thị cũng được cải thiện đáng kể. Đến nay, Quảng Ninh có 13 đô thị, hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất, với tỷ lệ đô thị hóa là 68,5%, là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước.
Chú thích