Hà Nội (TTXVN 6/2/2024) Trong tháng 1/2024, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 16,2 triệu USD, gấp gần 8,6 lần cùng kỳ. Hiện các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 7 ngành, trong đó, tập trung nhiều nhất vào các ngành hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng và khai khoáng.