Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Kể từ 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực. Điều 82 quy định các trường hợp bắt buộc phải chữa bệnh: Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát; người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản và Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.