Hà Nội (TTXVN 31/1/2018) Với chủ đề “Xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào”, Thông điệp Liên bang năm 2018 của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của đời sống chính trị nước Mỹ đầu năm 2018 và có thể sẽ định hình chương trình nghị sự của chính quyền và đảng Cộng hòa trong thời gian tới.