Hà Nội (TTXVN 7/8/2023) Ngày 7/8/2023, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký Sắc lệnh hoàng gia, sắc phong Tiến sĩ Hun Manet, 45 tuổi, là Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ mới, qua đó bổ sung hoàn thiện thêm một điều kiện cần trên lộ trình ông Hun Manet trở thành người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, gồm sự nhất trí trong nội bộ đảng, trúng cử nghị sĩ quốc hội, được Quốc vương ân chuẩn. Một điều kiện nữa, là được Quốc hội tín nhiệm thông qua, dự kiến hoàn tất vào ngày 22/8 tới.