Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ 1/1/2024, xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày cấp. Trước đó, xác nhận thông tin về cư trú chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.