Ngày 2/10/2022, Phó Thống đốc tỉnh Đông Java của Indonesia, ông Emil Dardak cho biết, số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang là 125 người, thay vì 174 người như con số đưa ra trước đó. Số người bị thương cũng tăng lên hơn 320 người, thay vì 180 người như công bố ban đầu.
Chú thích