Hà Nội (TTXVN 27/2/2024) Đến năm 2030, tỉnh Kon Tum phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người. Ngoài ra, Kon Tum đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đến năm 2050, tỉnh Kon Tum là một cực phát triển quan trọng của kinh tế vùng Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây với các nước tiểu vùng sông Mekong, là điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây.