Ảnh Công Mạo

Vượt qua thách thức do tác động kinh tế, chính trị toàn cầu và dịch COVID-19 chuyển sang giai đoạn quản lý, kiểm soát dịch bệnh bền vững, kinh tế năm 2023 cơ bản đạt các mục tiêu tổng quát. GDP cả năm tuy đạt trên 5%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra là 6,5%, nhưng là mức khá cao so với khu vực và thế giới.

Đặc biệt, quy mô GDP đạt 435 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Xuất khẩu gạo đạt kim ngạch gần 4 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2009, khẳng định cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực thế giới.

Du lịch đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa kế hoạch đề ra...