Sau 20 ngày làm việc (từ ngày 20/5 đến 14/6/2019), Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội thông qua 7 dự án luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Kiến trúc, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đồng thời, cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Quốc hội đã thông qua 10 Nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020....

Quốc hội dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Quốc hội chọn chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành giám sát tối cao trong năm 2020. Quốc hội cũng đã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Ngoài ra, nhiều vấn đề khác được cử tri và nhân dân quan tâm cũng đã được các đại biểu dành thời gian thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất xác đáng, góp phần quan trọng hoàn thiện các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề (an ninh trật tự; xây dựng; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch) đối với các Bộ trưởng các Bộ: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua các phiên chất vấn cho thấy các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn đều là những vấn đề kinh tế-xã hội được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đã có hơn 230 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận.

Những kết quả của Kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.