Từ ngày 20/10 - 23/11/2016, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm.

Sáng 20/10/2016, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Quốc hội đã quyết định và thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Quốc hội quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quốc hội đã thông qua 3 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Trên cơ sở cân nhắc kỹ, Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Quốc hội đã tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XIV đối với một số thành viên Chính phủ. Quốc hội đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội đã ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước và một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.