Hà Nội (TTXVN 14/1/2020) Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), tối 15/1/2020, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ 4 - năm 2019.

 * Đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 1.660 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, đến từ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

Mùa Giải năm nay vinh danh 57 tác phẩm xuất sắc nhất của các tác giả và nhóm tác giả, trong đó có 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C, 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới theo Thể lệ Giải Búa liềm Vàng lần thứ 4 - năm 2019, đó là: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự Giải "Búa liềm Vàng" năm nay đã tập trung: 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng...; đồng thời phản ánh những mặt yếu kém, hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh cũng là những nội dung được một số tác phẩm dự thi thể hiện.

*Chất lượng được nâng lên

Để có được những tuyến thông tin đậm nét, phong phú, đa dạng, nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng. Tác phẩm "Công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước" gồm 2 kỳ của tác giả Tiểu Phương (Báo Nhân dân) đã phân tích bài học đau xót qua những đại án, những tổn thất nặng nề về tài sản nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước, từ đó đặt vấn đề cần sự  thay đổi cơ chế quản lý, vận hành doanh nghiệp nhà nước, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong doanh nghiệp. Tác giả đã chọn đúng vấn đề dư luận quan tâm và phù hợp chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Vá” lỗ hổng về cơ chế lựa chọn cán bộ là tập hợp 3 bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tuấn Linh đăng trên báo Điện tử VOV trong năm 2019 - một năm với quá nhiều những vụ việc liên quan đến việc xử lý cán bộ, đặc biệt là các cán bộ trẻ, được kỳ vọng là những “hạt giống đỏ” của đất nước. Từ phân tích của các chuyên gia, nhóm tác giả đã chuyển tải đến độc giả những nguyên nhân sâu xa khiến những cán bộ trẻ được Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt niềm tin nhưng họ đã không đáp lại được sự kỳ vọng đó. Một trong những căn nguyên của câu chuyện này là do tận dụng “phép lợi thế con ông cháu cha” để đi lên dù chưa đủ bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm. Qua câu chuyện đó, người ta còn thấy một thực tế đó là sự nể nang, lấy lòng nhau, thậm chí đổi trác trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Đây cũng là một lỗ hổng cần phải “vá” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2020. Đó là lỗ hổng về cơ chế lựa chọn cán bộ. Vấn đề này đã được các cơ quan chức năng cụ thể hóa trong các Chỉ thị, Nghị quyết nhằm hạn chế tối đa việc lựa chọn những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, gây bức xúc dư luận. 

Một số phóng viên đã đến những vùng núi xa xôi, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đi sâu tìm hiểu công tác phát triển Đảng. Nhiều tác phẩm đã có đóng góp phát triển tư duy lý luận về xây dựng Đảng, nhất là nội dung mới xây dựng Đảng về đạo đức và làm rõ tính khoa học, thực tiễn, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh có sức thuyết phục trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua các tác phẩm dự thi lần này, Giải "Búa liềm Vàng" thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, so với các năm trước, các tác phẩm tham dự Giải năm nay có chất lượng tốt hơn. Công tác sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương tốt hơn năm trước. Số tác phẩm có nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán, đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã nhiều hơn so với năm 2018 và có một số bài phân tích sắc sảo, thuyết phục. Một số tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt với những tấm gương bình dị, có tác dụng lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; có tác phẩm phản ánh cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới; phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có kết quả cụ thể, thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đề tài chống tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm dự thi, có tác động xã hội mạnh mẽ, tạo dư luận thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Một số tác phẩm đề cập vấn đề xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, phản ánh việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo sự đồng thuận và ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, cơ sở; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Có những thành công nổi bật tại mùa Giải lần thứ 4 năm 2019, theo Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn là do chú trọng công tác đào tạo, tập huấn phóng viên, biên tập viên về kiến thức xây dựng Đảng. Trong năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 3 hội nghị tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong cả nước ở 3 miền Bắc, Trung, Nam về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở hiệu quả mang lại, ông Ngô Minh Tuấn cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều hội nghị tập huấn nữa, đối tượng tham gia không chỉ những người trực tiếp được phân công theo dõi viết tin, bài về lĩnh vực xây dựng Đảng mà cả lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên ở những lĩnh vực khác. Được trang bị kiến thức giúp trong quá trình tác nghiệp, phóng viên, biên tập viên sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề để phản ánh và có những hiến kế kịp thời.  

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm Vàng" đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi nguồn sức sống cho mảng báo chí viết về công tác xây dựng Đảng; tiếp thêm động lực cho những người làm báo, phản ánh thực trạng, tìm tòi những lời giải về bất cập trong công tác cán bộ, đồng thời hiến kế, bịt lỗ hổng trong công tác cán bộ, là sự thôi thúc mạnh mẽ cho các cơ quan chức năng cùng vào cuộc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ./.

Quỳnh Hoa