Hà Nội (TTXVN 20/11/2008) Ngày 20/11/2008, Đại hội đại biểu "Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" lần thứ V đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo và Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (sửa đổi) với sự đồng thuận cao. Đại hội  thảo luận giới thiệu, hiệp thương bầu 128 vị vào Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V, trong đó có 74 linh mục, 4 tu sĩ và 50 giáo dân. Hội nghị lần thứ nhất của Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V đã cử 30 vị vào Đoàn Chủ tịch do linh mục Nguyễn Công Danh làm Chủ tịch và linh mục Phan Khắc Từ được tái đề cử vào chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đoàn Chủ tịch cũng đã họp phiên đầu tiên và cử Ban Thường trực gồm 5 vị do linh mục Nguyễn Công Danh làm Trưởng ban.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và chứng kiến lễ ra mắt của Đoàn Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ V. Nghị quyết của Đại hội khẳng định phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam trong những năm qua đã có bước phát triển mạnh, rộng khắp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích đồng bào công giáo đạt được trên nhiều lĩnh vực được Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Người Công giáo Việt Nam đã và đang đồng hành cùng dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội đã bày tỏ quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trong phương hướng hoạt động thời gian tới đó là tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động....  

Đại hội kêu gọi đồng bào công giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực lao động, học tập, kinh doanh, sản xuất, công tác và từ thiện bác ái, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội  của đất nước./.

Quỳnh Hoa