Bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội năm 1946 (ảnh hochiminh.vn)

Đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến".

Sáng 20/12/1946, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam được phát đi khắp cả nước.

"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" là một bảo vật quốc gia, một hiệu lệnh khơi gợi tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc. Lời kêu gọi này vừa tiếp nối truyền thống dân tộc vừa là nguồn động lực kết tinh thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua tình thế hiểm nghèo, khó khăn, thử thách. Đây là một quyết định trọng đại của cả dân tộc.