Cách đây 10 năm, ngày 25/5/2014, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án “Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”. Triển khai đề án này, Trung tâm Giữ gìn hòa bình Việt Nam (nay là Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam) đã được thành lập ngày 27/5/2014.

[Trong ảnh: Cán bộ, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại khu Di tích Phủ Chủ tịch, ngày 22/5/2024. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN]

Chưa đầy một tháng sau ngày thành lập, tháng 6/2014, hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên đã lên đường làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Từ đó, số lượng sĩ quan được Việt Nam cử đi tăng cả về số lượng và lĩnh vực, nhiệm vụ tham gia. Trong 10 năm qua, đã có trên trên 800 lượt sĩ quan, quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong 10 năm qua đã lan tỏa giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và đông đảo các tầng lớp nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.