Hà Nội (TTXVN 22/12/2023) Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, đạt mục tiêu đón 12,5-13 triệu lượt khách của năm 2023.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, đạt mục tiêu đón 12,5-13 triệu lượt khách của năm 2023.

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023.

Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện./.