Nhạc sĩ Xuân Oanh (1923-2010).

Họ và tên: Xuân Oanh

Tên khai sinh: Đỗ Xuân Oanh

Bút danh:Anh Thư

Ngày sinh: 4/1/1923

Ngày mất: 27/3/2010

Quê quán: thị xã Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Khen thưởng/Giải thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng Ba (1998)

- Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2007)