Hà Nội (TTXVN 30/8/2017)

- SEA Games 29 (2017, tại Malaysia): Malaysia xếp thứ nhất với 145 huy chương vàng (huy chương vàng), 92 huy chương bạc, 86 huy chương đồng; Thái Lan xếp thứ hai với 72 huy chương vàng, 86 huy chương bạc, 88 huy chương đồng; Việt Nam xếp thứ ba với 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc, 60 huy chương đồng.

- SEA Games 28 (2015, tại Singapore): Thái Lan xếp thứ nhất (95 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 69 huy chương đồng); đứng thứ hai là Singapore (84 huy chương vàng, 73 huy chương bạc, 102 huy chương đồng); Việt Nam đứng thứ 3 (73 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 60 huy chương đồng).

- SEA Games 27 (2013, tại Myanmar): Thái Lan xếp thứ nhất (107 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 81 huy chương đồng); Myanmar xếp thứ 2 (86 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 85 huy chương đồng); Việt Nam xếp thứ 3 (73 huy chương vàng, 86 huy chương bạc, 86 huy chương đồng).

- SEA Games 26 (2011, tại Indonesia): Indonesia xếp thứ nhất (182 huy chương vàng, 151 huy chương bạc, 143 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (109 huy chương vàng, 100 huy chương bạc, 120 huy chương đồng); Việt Nam xếp thứ ba (96 huy chương vàng, 92 huy chương bạc, 100 huy chương đồng).

- SEA Games 25 (2009, tại Lào): Thái Lan xếp thứ nhất (86 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 97 huy chương đồng); Việt Nam xếp thứ hai (83 huy chương vàng, 75 huy chương bạc, 57 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ ba (43 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 74 huy chương đồng).

- SEA Games 24 (2007, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (183 huy chương vàng, 123 huy chương bạc, 103 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ hai (68 huy chương vàng, 52 huy chương bạc, 96 huy chương đồng); Việt Nam xếp thứ ba (64 huy chương vàng, 58 huy chương bạc, 82 huy chương đồng).

- SEA Games 23 (2005, tại Philippines): Philippines xếp thứ nhất (113 huy chương vàng, 84 huy chương bạc, 94 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (87 huy chương vàng, 78 huy chương bạc, 118 huy chương đồng); Việt Nam xếp thứ ba (71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 89 huy chương đồng).

- SEA Games 22 (2003, tại Việt Nam): Việt Nam xếp thứ nhất (158 huy chương vàng, 97 huy chương bạc, 91 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (90 huy chương vàng, 93 huy chương bạc, 98 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ ba (55 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 98 huy chương đồng).

- SEA Games 21 (2001, tại Malaysia): Malaysia xếp thứ nhất (111 huy chương vàng, 75 huy chương bạc, 85 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (103 huy chương vàng, 86 huy chương bạc, 89 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ ba (72 huy chương vàng, 74 huy chương bạc, 80 huy chương đồng).

- SEA Games 20 (1999, tại Brunei): Thái Lan xếp thứ nhất (65 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 56 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ hai (57 huy chương vàng, 45 huy chương bạc, 42 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ ba (44 huy chương vàng, 43 huy chương bạc, 58 huy chương đồng)…

- SEA Games 19 (1997, tại Indonesia): Indonesia xếp thứ nhất (194 huy chương vàng, 101 huy chương bạc, 115 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (83 huy chương vàng, 97 huy chương bạc, 78 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ ba (55 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 75 huy chương đồng).

- SEA Games 18 (1995, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (157 huy chương vàng, 98 huy chương bạc và 91 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ hai (77 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 77 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (33 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 62 huy chương đồng).

- SEA Games 17 (1993, tại Singapore): Indonesia xếp thứ nhất (88 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 84 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (63 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 63 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (57 huy chương vàng, 59 huy chương bạc và 72 huy chương đồng)

- SEA Games 16 (1991, tại Philippines): Indonesia xếp thứ nhất (92 huy chương vàng, 86 huy chương bạc và 69 huy chương đồng); Philippines xếp thứ hai (91 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 84 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ ba (72 huy chương vàng, 80 huy chương bạc và 71 huy chương đồng)…

- SEA Games 15 (1989, tại Malaysia): Indonesia xếp thứ nhất (102 huy chương vàng, 78 huy chương bạc, 71 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ hai (67 huy chương vàng, 58 huy chương bạc, 76 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ ba (62 huy chương vàng, 63 huy chương bạc, 66 huy chương đồng).

- SEA Games 14 (1987, tại Indonesia): Indonesia xếp thứ nhất (185 huy chương vàng, 136 huy chương bạc và 59 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (63 huy chương vàng; 58 huy chương bạc và 67 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (59 huy chương vàng, 78 huy chương bạc và 69 huy chương đồng).

- SEA Games 13 (1985, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (93 huy chương vàng, 65 huy chương bạc và 59 huy chương đồng); Indonesia xếp thứ hai (62 huy chương vàng, 75 huy chương bạc và 76 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (43 huy chương vàng, 54 huy chương bạc và 51 huy chương đồng).

- SEA Games 12 (1983, tại Singapore): Indonesia xếp thứ nhất (64 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 54 huy chương đồng); Philippines xếp thứ hai (49 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 53 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ ba (49 huy chương vàng, 40 huy chương bạc, 38 huy chương đồng).

- SEA Games 11 (1981, tại Philippines): Indonesia xếp thứ nhất (85 huy chương vàng, 73 huy chương bạc và 56 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (62 huy chương vàng, 45 huy chương bạc, 41 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (55 huy chương vàng, 55 huy chương bạc, 77 huy chương đồng).

- SEA Games 10 (1979, tại Indonesia): Indonesia xếp thứ nhất (92 huy chương vàng, 78 huy chương bạc và 52 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (50 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 29 huy chương đồng); Myanmar xếp thứ ba (26 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 24 huy chương đồng).

- SEA Games 9 (1977, tại Malaysia): Indonesia xếp thứ nhất (62 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 34 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (37 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 33 huy chương đồng); Philippines xếp thứ ba (31 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 30 huy chương đồng).

- SEA Games 8 (1975, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (80 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 39 huy chương đồng); Singapore xếp thứ hai (38 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 49 huy chương đồng); Myanmar xếp thứ ba (28 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 33 huy chương đồng).

- SEA Games 7 (1973, tại Singapore): Thái Lan xếp thứ nhất (47 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 28 huy chương đồng); Singapore xếp thứ hai (45 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 47 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ ba (30 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 49 huy chương đồng)

- SEA Games 6 (1971, tại Malaysia): Thái Lan xếp thứ nhất (44 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 38 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ hai (41 huy chương vàng, 43 huy chương bạc, 55 huy chương đồng); Singapore xếp thứ ba (32 huy chương vàng, 33 huy chương bạc, 31 huy chương đồng).

- SEA Games 5 (1969, tại Myanmar): Myanmar xếp thứ nhất (57 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 46 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (32 huy chương vàng, 32 huy chương bạc, 45 huy chương đồng); Singapore xếp thứ ba (31 huy chương vàng, 39 huy chương bạc, 23 huy chương đồng).

- SEA Games 4 (1967, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (77 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 40 huy chương đồng); Singapore xếp thứ hai (28huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 28 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ ba (23 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 43 huy chương đồng).

- SEA Games 3 (1965, tại Malaysia): Thái Lan xếp thứ nhất (38 huy chương vàng, 33 huy chương bạc, 35 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ hai (33 huy chương vàng, 36 huy chương bạc, 29 huy chương đồng); Singapore xếp thứ ba (26 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 27 huy chương đồng)

- SEA Games 2 (1961, tại Myanmar): Myanmar xếp thứ nhất (35 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 22 huy chương đồng); Thái Lan xếp thứ hai (21 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 22 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ ba (12 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 16 huy chương đồng).

- SEA Games 1 (1959, tại Thái Lan): Thái Lan xếp thứ nhất (35 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 16 huy chương đồng); Myanmar xếp thứ hai (11 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 14 huy chương đồng); Malaysia xếp thứ ba (8 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 11 huy chương đồng)./.