Hải Phòng (TTXVN 16/3/2025) Khi nghe toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Cảng đều có chung nhận định, Phát biểu của Tổng Bí thư rất sâu sắc, được đúc kết từ thực tiễn khách quan, khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự đặc biệt quan trọng, với tầm nhìn thời đại cùng những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

* Mắt xích trọng yếu 

Đảng viên Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Shinec (xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bày tỏ ấn tượng ngay câu mở đầu trong bài Phát biểu của Tổng Bí thư: Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ.

Theo ông Phạm Hồng Điệp, Tổng Bí thư đã đúc kết qua thực tiễn khách quan Đảng đã chỉ đạo toàn diện, mọi mặt trong lý luận, trong cương lĩnh hoạt động của Đảng và trong công tác cán bộ và bảo vệ cán bộ điều hành chính quyền các cấp để điều hành đất nước trên mọi mặt của cuộc sống, bám sát vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém;" "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng."

Đảng viên Phạm Hồng Điệp chia sẻ thêm, cùng với nội dung chỉ đạo, lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất chiến lược, tâm tầm tài trí dũng vì dân là khâu then chốt của then chốt, trong bài Phát biểu Tổng Bí thư cũng đã nêu được hết những yếu tố ưu điểm, cần chọn và nhược điểm của cán bộ cần không đưa vào nhân sự, nội dung này thật thật chặt chẽ là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình lựa chọn cán bộ làm hạt nhân của Đảng và giữ được cương lĩnh, giá trị cốt lõi của Đảng ta để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đất nước Việt Nam phát triển, dân tộc trường tồn. 

Với công tác cán bộ, ngay từ khi Đảng ta mới thành lập đã chú trọng đến công tác cán bộ, công tác giữ kỷ luật, kỷ cương của Đảng và luôn đào tạo lớp trẻ qua thử thách đấu tranh cách mạng để rèn luyện ý chí, rèn luyện sự kiên định đi theo Đảng để đấu tranh cho độc lập tự do, đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân. Qua 94 năm, bước sang năm 95 Đảng ta đã luôn đào tạo được lớp cán bộ kế cận tốt để tiếp nối cha ông dựng xây đất nước, vì vậy lúc này Đảng cần lựa chọn, chú trọng đào tạo lớp cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí kiên định với cương lĩnh của Đảng, luôn cống hiến vì Đảng vì dân vì một Việt Nam độc lập tự do. Cán bộ trẻ cần được đào tạo bài bản, dám nghĩ, dám nói, dám nhận việc khó..., và Đảng cần sàng lọc kỹ cán bộ khi bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí lãnh đạo hoặc các vị trí quan trọng. 

* Làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ "Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng."

Đề cập đến nội dung này, đảng viên Phạm Ngọc Tuyền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhắc lại chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại cuộc triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024 mới đây: Năm 2024 là năm bản lề, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, thành phố sẽ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt các cấp không là người địa phương, cán bộ giữ 1 chức danh liên tiếp quá 2 nhiệm kỳ. Bối cảnh đó, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. 

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh đến 2 vấn đề cần lưu ý, đó là giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đơn vị mình, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ nay đến Đại hội sẽ rất phức tạp, do đó, đơn vị nào để xảy ra mất đoàn kết, tình hình nội bộ có vấn đề, cá nhân nào cố tình gây chia rẽ, thực hiện không đúng bổn phẩn của người Đảng viên thì sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Quan điểm về công tác cán bộ của Hải Phòng là lãnh đạo thành phố sẽ là những người đi tìm cán bộ, chứ không nên và không mong muốn là những người được cán bộ đi tìm. Do đó, lãnh đạo thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ hãy yên tâm công tác, tích cực hăng say làm việc, cống hiến cho thành phố, chứng minh bản thân thông qua kết quả công việc cụ thể. Lãnh đạo thành phố sẽ là những người quan sát, đánh giá và ghi nhận đội ngũ cán bộ một cách công tâm, công khai, công bằng.

Đảng viên Phạm Ngọc Tuyền cho rằng, sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy Hải Phòng, đã tạo dựng được lòng tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, là điển hình cho khắc phục khó khăn vươn lên phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước... Trong thành công chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đầy tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần cố gắng, nỗ lực, hăng hái, tận tụy trong công việc.

Nhìn từ Hải Phòng, nếu làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ lựa chọn được những đồng chí xứng đáng chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Khi đó, tình trạng cán bộ ngại việc, né việc, đẩy việc, sợ sai mà không dám hành động sẽ bị thay thế bởi những cán bộ có thái độ tích cực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, thích ứng với xu thế hội nhập./.

Đoàn Minh Huệ