Lạm phát năm 2012 được kiểm soát ở mức 6,8% so với gần 19% năm 2011. Lần đầu tiên Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục gần 115 tỷ USD và xuất khẩu gạo đạt 8 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay. Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn: nợ xấu, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội.