Ông Vladimir Putin (Vlađimia Putin) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3/2012 và trở lại cương vị lãnh đạo cao nhất Liên bang Nga, trong khi Tổng thống tiền nhiệm Dmitry Medvedev (Đơmitri Métvêđép) trở thành Thủ tướng. Tổng thống Nga đặt trọng tâm phát triển đất nước vào vấn đề đoàn kết dân tộc; phát triển nước Nga hiện đại, toàn diện và tăng cường các nỗ lực liên kết trong không gian hậu Xô Viết.