Đồng chí Nguyễn Khánh năm 1997. (Ảnh: TTXVN)

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khánh

Ngày sinh: 31/3/1928

Ngày mất: 19/7/2023

Ngày vào Đảng: 20/2/1947

Quê quán: xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (Dự khuyết), VI, VII

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992)

- Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X