Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan. (Ảnh: TTXVN)

Họ và tên: Vũ Khoan

Ngày sinh: 7/10/1937

Ngày mất: 21/6/2023

Ngày vào Đảng: 19/12/1961

Quê quán: huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội)

Chức vụ:

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX

- Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI