Hà Nội (27/1/2024) Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (nằm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) hiện có 39 cây di sản có tuổi từ khoảng 200-450 tuổi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao tặng bằng công nhận, bao gồm: quần thể 37 cây Săng lẻ, 1 cây Sộp, 1 cây Tung.
  • Cây di sản với chu vi thân trên 5 người ôm. Ảnh: K GỬIH -TTVXN

  • Cây di sản với chu vi thân trên 5 người ôm. Ảnh: K GỬIH -TTVXN •

  • Cây di sản được gắn mã QR để du khách tham quan tìm hiểu thông tin về tên, tuổi cây. Ảnh: K GỬIH -TTVXN

  • Lực lượng kiểm lâm và chốt giao khoán bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra. Ảnh: K GỬIH -TTVXN

  • Cán bộ Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập kiểm tra cây di sản. Ảnh: K GỬIH -TTVXN

  • Cây di sản được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao tặng bằng công nhận ngày 25/11/2022. Ảnh: K GỬIH -TTVXN