Hà Nội (TTXVN 17/1/2023) Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (17/1/2023). Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

  • Quang cảnh hội nghị (17/1/2023): Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

  • Quang cảnh hội nghị (17/1/2023): Ảnh: Trí Dũng -TTXVN