Hà Nội (TTXVN 1/3/2023) Ngày 1/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
  • Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (1/3/2023). Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (1/3/2023). Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

  • Toàn cảnh hội nghị (1/3/2023). Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Toàn cảnh hội nghị (1/3/2023). Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Toàn cảnh hội nghị (1/3/2023). Ảnh: Trí Dũng –TTXVN