Hà Nội (TTXVN 17/1/2011) Ngày 17/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội ) các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN