Hà Nội (TTXVN 10/4/2024) Sáng 10/4/2024 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu ở Hàn Quốc đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới ở nước này. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 18h00 cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo quy định hiện hành, sẽ có tổng số 300 ghế Quốc hội được bầu, gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng.
  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc chờ bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

  • Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Seoul ngày 10/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN