Nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khoá I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960
  • Quang cảnh buổi khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Quang cảnh ngày họp Quốc hội tại nhà Hát lớn (20/3/1955). Ảnh: TTXVN

  • Hơn 500 đồng bào thuộc 3 dân tộc Mán, Nùng, Thổ của xã Đoàn Kết (Đại Từ, Thái Nguyên) mít tinh ủng hộ chính sách thành lập Khu tự trị Việt Bắc của Đảng và Chính phủ (6/1956). Ảnh: Quang Lượng - TTXN

  • Đồng bào thôn B, xã Đoàn Kết tấp nập đến bỏ phiếu bầu người thay mặt nhân dân địa phương lên tỉnh dự Đại hội bầu Hội đồng nhân dân khu tự trị Việt - Bắc (1956). Ảnh: TTXVN

  • Bà Ma Thị Bưởi (người dân tộc Thổ), thôn B, xã Đoàn Kết (Thái Nguyên) sung sướng cầm lá phiếu của chính mình lựa chọn người bầu cử để thành lập khu tự trị Việt - Bắc (1956). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban Thường trực Quốc hội mới tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I. Ảnh: TTXVN

  • Cụ Tôn Đức Thắng, đại biểu Sài Gòn - Chợ Lớn bỏ phiếu bầu Ban Thường trực Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (1/1957). Ảnh: TTXVN

  • Ông Nguyễn Xiển, đại biểu tỉnh Kiên Giang, Thư ký Đảng Xã hội bỏ phiếu bầu Ban Thường trực Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (1957). Ảnh: TTXVN

  • Ngày 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1960. Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký lệnh công bố Hiến pháp mới (1/1/1960). Ảnh: TTXVN