Cuộc bầu cử cho Quốc hội Việt Nam khóa IX diễn ra ngày 19/7/1992, với 99,12% cử tri cả nước tham gia đi bỏ phiếu.
  • Đồng chí Đỗ Mười bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX (1992). Ảnh: TTXVN

  • Bệnh nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX tại hòm phiếu số 3, bệnh viện Bạch Mai (1992). Ảnh: TTXVN

  • Bộ đội Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa IX (1992). Ảnh: TTXVN

  • Cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

  • Đồng bào dân tộc Nùng (Đông Kinh, Lạng Sơn) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN