Quốc hội Việt Nam khóa X được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 20/7/1997, với tỷ lệ 99,59% cử tri đi bỏ phiếu.
  • Cử tri phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh tìm hiểu danh sách bầu cử Quốc hội khóa X. Ảnh: Tứ Hải - TTXVN

  • Bộ đội đảo Trường Sa làm pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa X (1997). Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN

  • Cử tri Trường Sa (Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, ngày 20/7/1997. Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN

  • Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa (Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, ngày 20/7/1997. Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN

  • Đồng bào dân tộc Dao Tiền, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. Ảnh: Phùng Triệu - TTXVN

  • Đồng bào dân tộc Mường, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. Ảnh: Phùng Triệu - TTXVN

  • Các nữ tu ở Tu viện Thánh Tâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X tại phường Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: Công Điền - TTXVN

  • Nhân dân xã Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN

  • Cử tri phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X. Ảnh: Trần Tuấn - TTXVN