Quốc hội Việt Nam khóa XI được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 19/5/2002, với tỷ lệ 99,73% cử tri đi bỏ phiếu.
  • Cử tri trẻ phường Lý Thái Tổ, Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

  • Nhân dân phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN

  • Cán bộ chiến sĩ Quân khu Thủ đô bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 6, Phường Phan Chu Trinh, Hà Nội. Ảnh: Tiến Ất - TTXVN

  • Cán bộ chiến si huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI tại khu vực bỏ phiếu số 1. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

  • Nhân dân huyện Mèo Vạc, Hà Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Nhân dân huyện Yên Minh, Hà Giang bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Đồng bào các dân tộc xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Trung Dung - TTXVN