Hà Nội (TTXVN 25/2/2024) Từ 7h sáng 25/2, hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc.
 • Hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu (ngày 25/2/2024). Ảnh: Huỳnh Thảo Pv TTXVN tại Campuchia

 • Một ủy viên Hội đồng xã, phường hoàn thành việc bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trường THPT Preah Sisowath ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh (ngày 25/2/2024). Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

 • Quang cảnh cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trường THPT Preah Sisowath ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh, sáng 25/2/2024. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

 • Bà Khoeun Narin, 54 tuổi, ủy viên Hội đồng xã, phường thuộc quận Chamkarmon, thủ đô Phnom Penh tiến hành các thủ tục bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử số 101, sáng 25/2/2024. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

 • Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V chính thức bắt đầu (ngày 25/2/2024). Ảnh: Huỳnh Thảo Pv TTXVN tại Campuchia

 • Bà Saem Samay, 62 tuổi, ủy viên Hội đồng xã, phường thuộc quận Toul Kork, thủ đô Phnom Penh tiến hành các thủ tục bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử 2080, sáng 25/7/2024. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

 • Các cử tri xếp hàng bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V, sáng 25/2/2024. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

 • Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V chính thức bắt đầu (ngày 25/2/2024). Ảnh: Huỳnh Thảo Pv TTXVN tại Campuchia

 • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở tỉnh Kandal, Campuchia ngày 25/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

 • Cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Phnom Penh, Campuchia ngày 25/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

 • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 25/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

 • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 25/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN