Hà Nội (TTXVN 23/4/2024) Chiều 23/4/2024, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 đã bế mạc tại Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu bế mạc Diễn đàn.
  • Các đại biểu tại lễ bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN