Hà Nội (TTXVN 13/3/2024) Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2024, Binh chủng Đặc công tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đặc biệt các ngày lễ lơn trong năm 2024. Qua kiểm tra giáo dục chính trị năm 2023: 100% đơn vị đạt yêu cầu trong đó 86% đạt khá giỏi; Kết quả kiểm tra năm 100% đạt khá, giỏi, trong đó 50% đạt giỏi; 100% các nội dung kỹ thuật Đặc công đạt giỏi.
  • Chiến sỹ đặc công huấn luyện khí công quấn thanh sắt quanh cổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chiến sỹ đặc công huấn luyện khí công quấn thanh sắt quanh cổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chiến sỹ đặc công huấn luyện khí công quấn thanh sắt quanh cổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chiến sỹ đặc công huấn luyện khí công. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chiến đấu viên đội chống khủng bố huấn luyện nhảy qua vòng lửa. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Bộ đội Đặc công huấn luyện tấn công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trong nhà cao tầng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Nữ chiến sĩ đặc công huấn luyện khí công đập tảng đá trên người trong khi nằm trên bàn chông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Nữ chiến sĩ đặc công huấn luyện khí công đập tảng đá trên người trong khi nằm trên bàn chông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Bộ đội Đặc công huấn luyện tấn công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trong nhà cao tầng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Bộ đội Đặc công huấn luyện tấn công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trong nhà cao tầng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN