Hà Nội (TTXVN 10/3/2024) Ngày 10/3/2024, cử tri trên khắp Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu ra 230 nghị sĩ Quốc hội. Các điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa lúc 8h (giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa lúc 20h cùng ngày. Hơn 10 triệu cử tri đủ điều kiện để đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này.
  • Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) Luis Montenegro bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Espinho, Bồ Đào Nha ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Pedro Nuno Santos bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Espinho, Bồ Đào Nha ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) Bồ Đào Nha, ông Luis Montenegro, phát biểu trước những người ủng hộ tại Lisbon, ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) Bồ Đào Nha, ông Luis Montenegro, phát biểu trước những người ủng hộ tại Lisbon, ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ông Luis Montenegro - lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) - tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa (phải) và ông Luis Montenegro - lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) - tại cuộc gặp ở Lisbon ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN