Hà Nội (TTXVN 29/1/2024) Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang, Lào (27-29/01/2024), ngày 29/01, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.
  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan (29/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PvTTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan (29/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara (29//1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào