Hà Nội (TTXVN 11/4/2024) Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng 11/4/2024, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương.
 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican ghi sổ cảm tưởng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican trao đổi với PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khi đến thăm bệnh viện khám chữa bệnh hàng đầu về Nhi khoa này của cả nước. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican (giữa) và Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà thánh Vatican thường trú tại Việt Nam (trái) trao đổi với PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm, làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tặng quà cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN