Hà Nội (TTXVN 3/6/2024) Các điểm bỏ phiếu tại 32 bang của Mexico đã đóng cửa ngày 2/6/2024, kết thúc cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latinh này. Viện Bầu cử quốc gia Mexico (INE) cho biết có tất cả 71 sự cố diễn ra trong ngày bầu cử 2/6, song không có sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu cũng như tình hình an ninh trật tự trong quá trình tổ chức bầu cử.
  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Mexico City, Mexico, ngày 2/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Mexico City, Mexico, ngày 2/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN