Hà Nội (TTXVN 13/5/2022) Sáng 13/5/2022 (theo giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc USAID, tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan.
  • Sáng 13/5 (theo giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện về nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam giữa bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Sáng 13/5 (giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)