Hà Nội (TTXVN 24/10/2022) Ngày 24/10/2022, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 18.
  • Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề "Những thay đổi trong môi trường truyền thông do dịch bệnh COVID-19 gây ra". (Ảnh: TTXVN phát)

  • Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch". (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các đại biểu dự phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch". (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng OANA lần thứ 18. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng OANA lần thứ 18. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng OANA lần thứ 18. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng OANA lần thứ 18. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (ngoài cùng, bên trái) điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch". (Ảnh: TTXVN phát)