Hà Nội (TTXVN 2/1/2024) Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra chiều 1/1/2024 đã gây ra sóng thần và hỏa hoạn ở tỉnh Ishikawa, nhiều nhà cửa và đường sá bị hư hại.
 • Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Shika, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Hỏa hoạn sau động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Một ngôi nhà bị hư hại sau động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 • Sách rơi đổ xuống sàn trong một hiệu sách ở Niigata, Nhật Bản sau trận động đất ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Cổng vào một đền thờ tại Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản bị đổ sập sau động đất ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Các vết nứt xuất hiện trên mặt đường sau động đất tại Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Một vết nứt lớn gây ra bởi động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Shika, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Một tòa nhà đổ sập sau động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

 • Một ngôi nhà đổ sập sau động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)