Hà Nội (TTXVN 19/08/2023) 78 năm đã qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn lao, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ; nhân dân Việt Nam là người làm chủ đất nước, đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển đất nước.