Từ ngày 27/2 đến 8/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm và làm việc tại Indonesia trong vòng 10 ngày. Chuyến đi này đã mở đầu cho mối quan hệ hữu tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, mà thành quả là mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày nay.
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno nâng ly chúc mừng tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, trong chuyến thăm Indonesia (2/1959). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh khiêu vũ cùng Tổng thống Sukarno trong chuyến thăm Indonesia (2/1959). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một số nơi của Indonesia (3/3/1959). Ảnh: TTXVN phát

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm kiến trúc đình miếu tại Indonesia (3/1959). Ảnh: TTXVN phát

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm kiến trúc đình miếu tại Indonesia (3/1959). Ảnh: TTXVN phát

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh được đích thân Tổng thống Sukarno cùng đến thăm một số lễ hội tôn giáo tại đảo Bali, Indonesia (3/1959). Ảnh: TTXVN phát